Christ is risen!


18-21 april , de Stille week, ma t/m do: lijdensoverdenkingen in het Kerkje aan de Zee, klik door voor de programma's  van de avonden en om de geluidsopnames van deze avonden na te luisteren.

 

 

Thema: Lucas 23 : 43c: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

De avionden in het Kerkje aan de Zee zijn terug te beluisteren via de Kerkomroep.nl.

(Selecteer de provincie Flevoland en zoek dan Het Kerkje aan de Zee te Urk)


Maandag 18 april, 20.00 uur:
Ds. J. Tadema
Johannes 12 : 13b:

Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van
de Heere, de Koning van Israël!


Dinsdag 19 april, 20.00 uur:
Ds. J. van Doorn
Johannes 19 : 26-27:

Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die
Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie,
uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf
dat moment nam de discipel haar in zijn huis.


Woensdag 20 april, 20.00 uur:
Ds. G. Oberink
Johannes 13 : 1:

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat
Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de
Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad
had, liefgehad tot het einde.


Donderdag 21 april, 20.00 uur:
Ds. P. van der Kraan
Marcus 15 : 34:

En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ,
ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?

Vrijdag 22 april Goede Vrijdag
10.00 uur Ds. J. Hoekman. Kinderdienst/Goede Vrijdag

Zingen in de Zomer - zingenindezomer.urk.nu/site/index.php/video-verslagen-andere-evenementen/ov-evenementen-2011/328-passie-en-paastijd - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 25-10-2021 13:01:04 Europe/Amsterdam) -