עפרה חזה - ירושלים של זהב (Yerushalaim shel zahav = Jerusalem of Gold)
door Ofra Haza ( +  23/2/2000),
met een intro door leden van het Hineni Symfonie Orkest uitgevoerd  tijdens het Mazzeltov Tour  concert in de Ark te Urk, en een afsluiting door Melissa Venema en Dub te Vries, opgenomen tijdens een Muzikale Zomeravond te Nunspeet.

Israël is een gevoelige zaak. Discussies rondom Israël raken vaak al gauw verhit en hierin verliezen voor- en tegenstanders van het betwiste onderwerp soms ook het respect voor elkaar. Het conflict tussen Joden en Palestijnen lijkt zich zo soms uit te zaaien over de hele wereld. 

 

Wij willen ons hierbij aansluiten met wat wij lazen in een colum in "Israel Aktueel", de krant die deze zondag wordt uitgedeeld in tal van kerken:

"Wij willen hieraan (aan deze discussies) met deze krant geen bijdrage leveren. Wij willen met Israël Aktueel christenen in Nederlnad op een andere manier informeren over Israël. Wij willen laten zien dat Israël niet alleen en land van conflict is, maar ook een prachtig land waar bijzondere dingen gebeuren. We willen Israël verdedigen wanneer het onterecht wordt gepresenteerd als agressor en onderdrukker.


Maar boven dit alles willen wij wijzen op Israël als het land en het volk dat God koos als instrument van Zijn zegen op aarde. We willen christenen wijzen op Gods beloften voor Israël waarvan er veel nog niet zijn vervuld. Deze beloften zijn ook tot heil voor ons  als niet-Joodse volken.


De kerk heeft eeuwenlang geleerd dat de beloften voor Israël zijn overgegaan op de kerk. Deze thelologie heeft de kerk in de geschiedenis tot vijand van Israël gemaakt. Wij bestrijden de vervanginstheologie die nog veel kerkelijk denken bepaalt. We merken dat het loslaten van die thelologie een verrijking betekent van ons geloof en een beter verstaan van die Bijbel. Israël is een teken van hoop. Daar vertellen we u graag over in Israël Aktueel.


Als U hierover meer wilt weten, neem dan een gratis abonnement. Ga naar http://christenenvoorisrael.nl/israelaktueel of bel 033-2458824."

 


Israelisch neiuwjaar

 

 

Shana Tova, een goed, zoet en vreedzaam Joods Nieuwjaar 5772 gewenst met Psalm 121:

1'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.


2
Hij is al treft u 't felst verdriet,
Uw Wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De Heer' zal u bewaken.

3
Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermindren,
Opdat zij u niet hindren.

4
De Heer' zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Zingen in de Zomer - zingenindezomer.urk.nu/site/index.php/video-verslagen-andere-evenementen/ov-evenementen-2011/334-shana-tova - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 25-10-2021 12:30:24 Europe/Amsterdam) -