Albert Metz, echtgenoot van Anna, is vijftig jaar organist binnen de Gereformeerde Kerk Urk. Op geheel eigen, kunstige en toegewijde manier begeleidt hij zondag aan zondag de samenzang tijdens erediensten.

Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum hebben we een video reportage online gezet, van ongeveer vijf kwartier waarbij Albert achter het orgel van de Bethelkerk zijn vele kwaliteiten laat zien tijdens het Zingen in de Zmer concert in 2009 m.m.v. Het Gereformeerd Kerkkoor.

Albert Metz achter orgel Bethelkerk (plm 75 minuten)

(Camera: Klaas de Boer)
Albert Metz achter orgel Bethelkerk tijdens ZIngen in de Zomer 2009 m.m.v. Ger. Kerkkoor

Eigenlijk wilde hij niet teveel ruchtbaarheid geven aan zijn gouden jubileum (‘al die aandacht, in januari ben ik ook al jarig...'), maar zo'n aanzienlijke tijd gewaardeerd orgelspel, mag niet onopgemerkt blijven. Zelf reageert hij nuchter: ‘man, dat is zo omme'.

Na orgellessen van wijlen Meindert Kramer mocht Albert als jongen van dertien jaar af en toe trouw- en rouwdiensten begeleiden. Steeds vaker nam hij ook 's zondags plaats achter het klavier. Reden genoeg voor de kerkenraad om hem per 1 januari 1960 aan te stellen als vaste begeleider. Zodoende trad Albert Metz (64) in de voetsporen van zijn vader Lourens Metz en opa Wypke Metz.

Al zijn die vijftig jaar voor zijn gevoel misschien voorbijgevlogen, dankbaarheid aan het adres van Albert Metz is wel degelijk op z'n plek. In de hoop dat hij zijn muzikale steentje nog lang mag blijven bijdragen!

Zingen in de Zomer - zingenindezomer.urk.nu/site/index.php/zangavonden/zangavonden-2009/122-video-albert-metz-halve-eeuw-organist - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 25-09-2021 06:17:35 Europe/Amsterdam) -