Themablok Zingen in de Zomer 6e avond in 2011 -17 Augustus in de Bethelkerk te Urk
m.m.v. Christelijk gemengd koor "Exelsior"o.l.v. Minne Veldman. Orgel: Arjan van Hees.

 

1) koor: U zond Uw Zoon
2) koor: Hij kwam bij ons
3) samenzang Psalm 116: 1 en 4
4) Meditatie "Geen ander zoals Hij!"door ds. E.J. Terpstra
5) samenzang Psalm 116: 10 en 11

 


Thema "Geen ander zoals HIj!"

 De HERE is één! Zo staat te lezen in Deuteronomium 6: 4. Nog beter kun je vertalen:de HERE is enig, uniek! Er is geen ander zoals Hij! Wat maakt de God van Israel dan zo uniek? Deze God alleen heeft grote daden in de geschiedenis gedaan.

Uit één man, Abraham, heeft Hij een groot volk gemaakt. Dat volk heeft Hij uit elke moeilijkheid geholpen, zelfs bevrijd uit doodsland Egypte. Zo’n bijzondere God heeft Israel, heel anders dan de dode goden van de andere volkeren. Dat moet elke generatie van het volk weer horen! Dan gaat het liefhebben van deze God als vanzelf! Dat liefhebben wordt dan een werkelijkheid die heel het leven doordringt, waar je ook bent, welk moment van de dag ook.

Wat weet u van de grote daden van de HERE? Hebt u er al van gehoord? Is die unieke God in Christus ook uw Bevrijder geworden? Dan zult ook u Hem gaan liefhebben! En dat zal heel uw leven bepalen!

Ds. E.J. Terpstra

 


Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9

De liefde tot God het grote gebod

Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zulttrekken om het in bezit te nemen, opdat gij de HERE, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt. Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de HERE, de God uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land,vloeiende van melk en honing. Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Zingen in de Zomer - zingenindezomer.urk.nu/site/index.php/zangavonden/zangavonden-2011/49-geen-ander-zoals-hij - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 25-10-2021 13:30:20 Europe/Amsterdam) -